Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w związku z wykonywaną kontrolą ma prawo:

 • wstępu o każdej porze dnia i nocy, na terenie miast i wsi do:
  1. zakładów pracy oraz wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w ich skład,
  2. obiektów użyteczności publicznej, obiektów handlowych, ogrodów działkowych i nieruchomości oraz wszystkich pomieszczeń wchodzących w ich skład,
  3. środków transportu i obiektów z nimi związanych, w tym również na statki morskie, żeglugi śródlądowej i powietrzne,
  4. obiektów będących w trakcie budowy.
 • żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób,
 • żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych,
 • pobierania próbek do badań laboratoryjnych.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 15, wrzesień 2016 08:53 Grzegorz Misztal
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01, grudzień 2020 11:53 Grzegorz Misztal