Do Powiatowej Stacji należy wykonywanie wszelkich czynności związanych z realizacją zadań należących do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy, a w szczególności:

 

1)  prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych i innych czynności wynikających z zadań realizowanych przez państwowego inspektora sanitarnego;

2)  wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;

3)  opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

4) działalność przeciwepidemiczną;

5)  opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;

6)  przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

7) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

8) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

9) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;

10) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności stacji sanitarno-epidemiologicznych;

11) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;

12) nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;

13) prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej bądź braku podstaw do jej stwierdzenia, przygotowywanie w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych;

14) prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

15) sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;

16) nadzorowanie warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;

17) nadzorowanie warunków zdrowotnych żywności i żywienia;

18) sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w środkach transportu komunikacji publicznej;

19) prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 14, wrzesień 2016 18:37 Grzegorz Misztal
Artykuł został zmieniony. środa, 14, wrzesień 2016 19:00 Grzegorz Misztal
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01, grudzień 2020 11:51 Grzegorz Misztal