Ogłoszenia / Komunikaty

Targowiska, bazary, na których sprzedawana jest żywność – zalecane działania zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu COVID- 19 (koronawirus)
Zalecenia dotyczące dezynfekcji przewodów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
Q&A dotyczące żywności i koronawirusa
Informacje dla branży handlowej w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z Północnych Włoch
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z Północnych Włoch
Komunikat PPIS w Nidzicy o jakości wody: Zawady
Nowy system powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu suplementów diety, żywności wzbogacanej i żywności dla określonych grup
Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajow
Nowy elektroniczny system powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu suplementów diety, żywności wzbogacanej i żywności dla określonych grup
Komunikat PPIS w Nidzicy o jakości wody: Kamionka Garncarska Wioska
Komunikat PPIS w Nidzicy o jakości wody: stacja paliw BP Rączki
Komunikat PPIS w Nidzicy o jakości wody: Niedanowo
Sezonowa ocena jakości wody w kąpielisku nad Jeziorem Omulew w Wiknie
Sezonowa ocena jakości wody w kąpielisku nad Jeziorkiem Miejskim w Nidzicy
Kurs grzyboznawczy
Komunikat VI dot. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
Komunikat V dot. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
Zawiadomienie Komisji w sprawie wytycznych dotyczących ograniczania ryzyka mikrobiologicznego w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej poprzez przestrzeganie zasad higieny
Obszarowa ocena jakości wody 2018
Komunikat dla podmiotów prowadzących żłobki oraz kluby dziecięce
Informacje dotyczące odry
Informacja o zmianach w zakresie nadzoru nad zakładami prowadzonego przez organy Inspekcji Weterynaryjnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Sezonowa ocena jakości wody w kąpielisku
Komunikaty Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
Europejski Tydzień Szczepień 23-29 kwietnia 2018 r.
Rolniczy Handel Detaliczny - Poradnik Dobrej Praktyki
Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie kąpielisk i miejsc wykorzystania do kąpieli
Komunikat PPIS w Nidzicy w sprawie wymogów jakie powinny być spełnione przez podmioty, które chcą wprowadzać do obrotu żywność podczas trwania imprez masowych
Komunikat PPIS w Nidzicy, w sprawie składania wniosków o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla zakładów prowadzących produkcję pierwotną
Istotne informacje z zakresu wody do spożycia i na potrzeby gospodarcze
Poradnik Konsumencki "Co warto wiedzieć o suplementach diety"
NIE DLA CZADU
Poradnik "Wiem co jem" - propozycje posiłków dla dzieci w przedszkolach i szkołach
Europejska kampania informacyjna 2014 – 2015 „Stres w pracy? Nie, dziękuję!”
Ostrzeżenie przed osobami oferującymi sprzedaż narkotestów
Informacje dla grzybiarzy
Informacje dot. wyrobów do wybielania zębów
Komunikat GIS dot. ASF
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością
Rolniczy Handel Detaliczny