Do zakresu działania Oddziału Ekonomiczno-Administracyjnego należą zagadnienia w obszarze spraw ekonomicznych i administracyjnych, a w szczególności:
 • prowadzenie ewidencji mandatów;
 • naliczanie podatków, terminowe rozliczanie i prowadzenie ewidencji;
 • prowadzenie kontroli wewnętrznej;
 • prowadzenie spraw osobowych;
 • przyjmowanie zamówień oraz gospodarka środkami trwałymi, przedmiotami nietrwałymi i materiałami oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie;
 • realizacja rocznych i kwartalnych planów zaopatrzenia;
 • dokonywanie bieżących zakupów niezbędnych w działalności Powiatowej Stacji;
 • gospodarka odzieżą i obuwiem roboczym i ochronnym, ewidencja oraz naliczanie ekwiwalentów pieniężnych z tego tytułu;
 • prowadzenie spraw zamówień publicznych;
 • prowadzenie sekretariatu i obsługi kancelaryjnej Powiatowej Stacji;
 • prawidłowe zabezpieczenie mienia Powiatowej Stacji;
 • utrzymywanie porządku i należytego stanu technicznego w pomieszczeniach Powiatowej Stacji;
 • utrzymanie sprzętu ppoż. w stałej gotowości;
 • prowadzenie archiwum zakładowego;
 • zapewnienie środka transportu, dbanie o należyty stan techniczny i sanitarny.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 15, wrzesień 2016 10:46 Grzegorz Misztal
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01, grudzień 2020 11:55 Grzegorz Misztal